logo Singleclub De Kring


Veel gestelde vragen

1. Hoe en wanneer is De Kring ontstaan?
Antwoord: De Kring is als Stichting in 1997 opgericht. Voor meer informatie zie Een stukje geschiedenis. De Kring heeft een netwerk opgezet op basis van gemeenschappelijke interesses waarbij passief of actief op verschillenden wijzen contacten kunnen worden gelegd

2. Wie organiseert de activiteiten?

 Antwoord:
Er zijn een aantal groepsactiviteiten die De Kring zelf organiseert zoals Happy Hour, filmavonden, stedenbezoek, koffie-ochtenden aan de Oude Haven Rotterdam, feestelijke activiteiten op hoogtijdagen zoals Pasen, Pinksteren. de kerstdagen enz. 
Kringleden mogen ook Zelf actiiteiten organiseren

3. Wie doen er mee aan de activiteiten?
Antwoord: Allen die als lid bij De Kring staan ingeschreven. Alleenstaanden waaronder wordt verstaan: Ongehuwden, zij die gescheiden zijn, weduwen en weduwnaars, alleenstaanden die niet samenwonen met een partner al dan niet verbonden door een samenlevingscontract. Singles die graag op een spontane wijze in contact willen komen met gelijkgestemde leeftijdgenoten

4. Welke rol speelt "Happy Hour"?  
Antwoord: Surf voor een antwoord op deze vraag naar HAPPY HOUR
5. Hoe zit het met de leeftijden? 
Antwoord: De doelgroep is 40+ in de ruimste zin des woords. Sinds enige tijd kan men zich uitsluitend aanmelden via onze website. Dat had als gevolg dat de groep 40-55 jaar steeg en stijgt waardoor er wat meer evenwicht is ontstaan tussen "jongeren" en "ouderen". "Jongeren" zijn in verhouding tot "ouderen" meer in het bezit van een computer en zijn er veelal door hun werk min of meer mee opgegroeid . Echter veel "ouderen" gaan ook de voordelen zien van het hebben van een computer en schaffen zich er in toenemende mate een aan. Nog even en de computer is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Voor ons en ook andere organisaties althans een gunstige ontwikkeling

6. Hoe is de verhouding mannen/ vrouwen? 

Antwoord: De Kring streeft altijd naar een redelijke verhouding mannen/vrouwen. Vrouwen zijn bij activiteiten bijna altijd in de meerderheid. Echter we zorgen er altijd voor dat je niet de enige man bent in een gezelschap. Anders is het bij "Happy Hour". Daar is de verhouding ca. 40/60. We hadden het liever fifty/fifty gehad maar mannen zijn bij ons en bij alle organisaties altijd in de minderheid.
7. Wat kan ik doen met de ledenlijst?
Antwoord:
Voor velen is de ledenlijst een 'must' en één van de belangrijkste onderdelen van het het Kringgebeuren. D.m.v. deze lijst kun je zonder tussenkomst met elkaar communiceren. Zodra je staat ingeschreven ontvang je per e-mail een recente ledenlijst waarop de meeste  leden staan vermeld met hun voornaam, leeftijd, telefoonnummer, woonplaats en de wijk waar men woont, opleiding, hobby's e.d., maar ook ook foto's en e-mailadressen. Geen woonadressen. Je bepaalt zelf wat er wel of niet bij je voornaam wordt vermeld. Selecteer zelf welke persoon/personen  er qua leeftijd, hobby's, interesses enz. iets voor jou zouden kunnen betekenen. Je kunt contact opnemen per telefoon of e-mail of een afwachtende houding aannemen.

8. Is het verplicht een foto te sturen?
Antwoord:
Het is  niet verplicht maar wel aan te raden. 

9. Ben ik verplicht op de ledenlijst te staan?
Antwoord:
Nee, je kunt dat om persoonlijke redenen weigeren. Je kunt later alsnog van mening veranderen.


10. Waar onderscheidt de Kring zich ten opzichte van andere singleclubs?

Antwoord: 
Belangrijk is de openheid en de optimale manier waarop leden met elkaar in contact kunnen komen. De Kring is een niet commerciële organisatie en al het werk wordt gedaan op vrijwillige basis. Dat betekent dat alle werkzaamheden met plezier worden gedaan  zonder financieel belang. Alle leden wonen op een enkele uitzondering na in de regio Rijnmond. Toekomstige vrienden en vriendinnen  wonen dus relatief dichtbij.  
11. Wat moet ik betalen voor deelname van een activiteit?
Antwoord:
Niets. Voor eigen rekening zijn wel de consumpties, entreebedragen, reiskosten e.d. 

12. Regelt De Kring het carpoolen?
Antwoord
:
Nee, dat is niet nodig. Men kan dit onderling zelf regelen
13. Kan ik een partner vinden bij De Kring?
Antwoord:
Het ligt voor de hand dat er relaties tot stand komen. Immers alle leden zijn alleenstaand en hebben daar, op een enkeling na, niet voor gekozen. Kringleden zijn geen mannen- of vrouwenhaters of fanatieke feministen en hebben niet gekozen voor een leven alleen. Toch is De Kring daar niet voor opgericht. Het gaat ons om vriendschappelijke contacten en dat daar relaties uit voortvloeien is natuurlijk een logisch gevolg. Toch hopen we je dat  in de eerste plaats vriendschappelijke contacten zoekt. Mocht je bij De Kring een vaste relatie krijgen, zoals velen voor jou,  dan hopen we dat je kunt terugkijken op een leuke (vrijgezellen)tijd. Gebleken is dat ondanks dat De Kring geen relatiebemiddelingsorganisatie is  en op geen enkele wijze bemiddelt er op spontane wijze meer relaties tot stand komen als bij welke vorm van relatiebemiddeling dan ook. Echter de doelstelling van de Kring is singles laten ervaren dat een leven zonder partner ook heel zinvol kan zijn mits men beschikt over voldoende sociale contacten bij voorkeur met gelijkgestemden. 

14. Hoe gaat De Kring met de persoonlijke  gegevens om?
Antwoord:
 
In de ledenlijst  bepaal je zelf welke gegevens er bij je voornaam komen te staan. Adressen geven wij nooit door zonder toestemming 

15. Moet ik een e-mailadres hebben om mee te kunnen doen?

Antwoord:
Al geruime tijd komen aanmeldingen binnen via  onze website waardoor ons ledenbestand bestaat uit leden die in het bezit zijn van een computer en dus een e-mailadres. Een gunstige ontwikkeling. Informatie kan daardoor snel worden verstrekt. In ons geval is dat wel heel belangrijk. Soms wordt een activiteit verzet naar een andere datum of er is een vergissing gemaakt. Er worden constant activiteiten en oproepen bijgeplaatst.  Heb je geen e-mailadres dan mis je een aantal mogelijkheden zoals b.v. de  LEDENLIJST.

Terug naar Hoofdpagina