logo Singleclub De Kring

Selectie

Bij het inschrijven van nieuwe deelnemers discrimineren we beslist niet wat betreft afkomst, huidskleur of levensbeschouwing. Wel verlangen wij dat men na het basisonderwijs (v/h lagere school) minimaal enige jaren voortgezet onderwijs heeft genoten, al dan niet afgerond. Voorts is van belang dat men de Nederlandse taal volledig beheerst. De doelstelling van "DE KRING" is haar deelnemers gelegenheid te geven tot het leggen van contacten. Dat kan alleen als men dezelfde taal spreekt. 

Natuurlijk is eveneens een correct voorkomen en gedrag vereist. "DE KRING" heeft het recht deelnemers te schorsen indien naderhand blijkt dat hier niet aan wordt voldaan. Wij hebben door deze handelwijze een goede naam opgebouwd en staan bekend als een organisatie met een beschaafd publiek zonder "bekakt" te zijn en dat willen we graag zo houden.Voorts is De Kring uitsluitend voor alleenstaanden. Daar wordt onder verstaan: Zij die duurzaam gescheiden zijn, weduwen en weduwnaars. Dus zij die niet samenwonen, getrouwd of duurzaam verbonden zijn door een samenlevingscontract. 

Terug  naar Hoofdpagina